Метали за скрап

Цветметал ЕООД е създадена с цел търговия с отпадъци от цветни и черни метали и коли за скрап. Имаме разрешение, издадено от РИОСВ–София по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Предлагаме качествени и полезни за клиентите ни услуги.

Коли за скрап

Цветметал ЕООД изкупува коли за скрап. Разполагаме със собствен транспорт, модерен център за разкомлектоване и площадка за временно съхранение на излезлите от употреба моторни превозни средства.

Авточасти

Цветметал ЕООД развива успешна търговия с авточасти втора употреба за всички марки леки и лекотоварни автомобили. Изградили сме складова база, която постоянно се допълва и обновява.